Kennelkläder

Beställ Hedeforsens kennelkläder!

Sortera nyheterna

Senaste kommentarer

Arkiv

 

CS senaste styrelseprotokoll visar full fokus på utställning och mängder av energi kanaliseras nu för att hålla värmen i exteriörfolkets filterbubbla.

Jag hoppas vi nu får se samma patos för att lösa schäferns hälsoproblem!

I RAS 2005 var målsättningen för schäfer att öka antalet röntgade hundar till 75% av årskullen. Färsk statistik visar att 100 kennlar följer den rekommendationen men hela 80 stycken röntgar färre än 50% av sin uppfödning. På tal om RAS är det anmärkningsvärt lång tid vi väntat på en revidering av detta viktiga verktyg för avelsarbetet. Det skall bli mycket intressant att se om den nya versionen presenteras för SKK under hösten som utlovats. Å andra sidan hyser jag vissa tvivel om bättring då vi trots tydliga rekommendationer nu under mer än ett decennium sett en negativ utveckling avseende schäferns hälsoprofil.

Det är med sorg i hjärtat jag kan konstatera att rasens HD/ED frekvens försämrats trots omfattande hälsoprogram. I en situation där allt fler uppfödare presenterar ett närmast uppseendeväckande uselt resultat avseende HD/ED, väljer Svenska Schäferhundklubben att vika ned sig och tillåta avel på C-höfter. En protestlista med 60 namnunderskrifter utmynnar i ett upprivet beslut av index med krav, till förmån för index med rekommendationer. Kanske dessa 60 återfinns bland de 80 uppfödare som visar sämst röntgenresultat. Sämsta-ligan pendlar mellan 20 – 50% HD belastning. Tyvärr har jag med åren insett att det är närmast omöjligt att föra en dialog med faktaresistenta personer därav min skepsis inför urvattnade förslag som bottnar i lam kravlöshet.

Min enkla fråga är vilka krafttag som kan vidtas utan krav? Hittills har kravlösheten närmast blivit norm för de samvetslösa personer som åker snålskjuts på de 100 som sköter sig.

Det var extremt upprörda känslor när Frödings tankar om delad rasklubb publicerades. Febril aktivitet bakom kulisserna när förra styrelsen förpassades ut i kylan. Imponerande snabbt hamnade index med krav i papperskorgen.

Kan vi nu få se att samma blixtinsatser riktas mot rasens hälsoproblem så känner jag mig mycket hoppfull.

Sluta dalta med charlatanerna, rödmarkera kennlar med oförsvarligt få röntgenresultat och oroväckande hög HD/ED frekvens. Rödmarkera slapphet, oförstånd och ignorans. Låt dem stå utanför rasklubbens rekommendationer.

Res krav på att även förröntgen skall registreras på SKK så att den statistikförs. Låt landets försäkringsbolag få upp ögonen för dessa oansvariga uppfödare, stryp ekonomisk ersättning till dem och låt oss andra hundägare slippa vara med och betala för dessa skojare.

Genomför ni dessa åtgärder mina vänner visar ni att vi trots våra olika avelsinriktningar delar synen på seriöst avelsarbete. Svenska schäferhundklubbens uppgift är att driva frågor, väcka intresse för samt informera om avel och hälsa som rör schäfern. En avelsförenings målsättning måste vara att förbättra rasens hälsoläge inför framtiden. Inte låta särintressen styra. Inte ducka för de svåra frågorna. Inte låta människor med dålig självinsikt och ohälsosamt låg kunskapsnivå förstöra för de  uppfödare som lägger all sin tid och energi på att faktiskt följa de riktlinjer och rekommendationer Svenska schäferhundklubben hittills haft som målsättning.

Reino Oskarsson