Sortera nyheterna
Arkiv

Planerade kullar år 2018


 

Hedeforsens Ådi har valpat, 3 tikar och 4 hanar!

 

 

Hedeforsen Ådi

Hedeforsens Ådi
MT SBK 2017 238p 
GK exteriör SKK
Hd A, ED O

e. Kustmarkens Öbert
u. Korad Hedeforsens Kaxa

H. Ådi tävlar elit spår och är SBCH.
Ådi kommer ur en kull med 10 individer varav
8 är röntgade med Hd A, 1 Hd B och 1 Hd C. 
Samtliga ED ua. Två i kullen tjänstgör som PH

 

 

Stjärnhults Pax

Stjätnhults Pax

Stjärnhults Pax 
Hd A, ED O

Pax kommer ur en kull med
7 individer där alla har Hd A ED ua

 

 

 

 Hedeforsens Å’tia kommer att paras i augusti.

Hedeforsens Å’tia

Hedeforsens Å’tia
Hd A ED O
SBK MT2017 270p
SKK Gk Exteriör

e. Kustmarkens Öbert
u. Korad Hedeforsens Kaxa

 

 

Hedeforsens Ö-Varga kommer  att paras.

Hedeforsens Ö-Varga

Hedeforsens Ö-Varga
Hd A, ED O
SBK:s MT 2017 233p

e. Kustmarken’s Öbert
u. Hedeforsens Aska (Alfa)