En man som får ordning på hela ekipaget.

Reino Oskarsson
Reino Oskarsson

Reino har arbetat professionellt med hundar i 35 år, bland annat har han tjänstgjort som dressyrchef på Försvarsmakten under många år.

Reino utbildar hundar och hela ekipage som arbetar inom polis, Försvarsmakten och som VIP-hundar.
Tillsammans med Elisabeth föder de upp hundar som har bra fysik och mentalitet för tuffa jobb. Reino är aktiv inom Svenska Brukshundklubben (SBK) och Svenska Schäferhundklubben.
Han är bland annat:

  • Domare i Bruks, 1:a klass A
  • Mentaltestdomare
  • Mentalbeskrivare
  • Mentallärare
  • Lärare på Hundtjänst
  • A-instruktör
  • Ordförande i Distrikt Väst, Schäferhundsklubben