Förare: Jan Svensson
Hund: Hedeforsens Ådi
Född: 2014
Tävlar: Elit skydd,
 Elit Sök, 1 Cert
Elit spår 5 Cert
Brukschampion i spår.
Svensk Bruks Champion
Korad: 530 p