Hedeforsens Årka och Ida Andersson
Hedeforsens Årka och Ida Andersson

Förare: Ida Andersson
Hund: Hedeforsens Årka
Född:2014
Tävlar: Elit spår,
Elit sök, 1 Cert
Korad: 475p
Exteriör: Excellent, CK, Cert
Avelstik: Jebas Kennel