Förare: Adina Andersson
Hund: Hedeforsens Ärra    
Född: 2014
Tävlar: Lyd Kl 2 &
Lkl spår     
Korad: 389p