Hedeforsens Å-Tia och Kirsi Heikkila

Förare: Kirsi Heikkilä
Hund: Hedeforsens Å’Tia
Född: 2014
Tävlar: Hkl spår
Korad 573p
MT 2017 270p