Hedeforsens Äx och Metha Andersson

Förare: Metha Andersson
Hund: Hedeforsens Äx
Född: 2015
Tävlar: Elit spår, Elitl skydd
Korad: 588p