Hedeforsens Ceke och Martin Pettersson

Förare: Martin Pettersson
Hund: Hedeforsens Ceke
Född: 2015
Tävlar: Lkl spår