Hedeforsens Modus och Gunnel RikseFörare: Gunnel Rikse
Hund: Hedeforsens Modus
Född: 2005
GK mentaldel: 395p
Tävlar: 
Högre klass Spår
Högre klass Sök
TJH FM

Leave a Comment