Hedeforsens Olifve och Kickan Sandblom
Hedeforsens Olifve och Kickan Sandblom

 Förare: Kickan Sandblom
 Hund: Hedeforsens Olifve
 Född: 2012
 Tävlar: Elit spår
 Merit: Korad 
  

Leave a Comment