Hedeforsens Qezzy och Lisbeth Zetterberg

Förare: Lisbeth Zetterberg
Hund: Hedeforsens Qezzy
Född: 2013
Tävlar: Hkl sök
Korad