Siri och Lissie i samspråk
Siri och Lissie i samspråk

Förare: Lissi Andersson
Hund: Hedeforsens Siri
Född: 2006
Tävlar: Lägre klass spår
Korad 539 p