Hedeforsens Toore och Lena Jernström
Hedeforsens Toore och Lena Jernström

Förare: Lena Jernström
Hund: Hedeforsens Toore
Född: 2013
Tävlar: Elit spår, Elit sök 1 Cert
Korad: 567 p