Förare: Elin Johsson    
Hund: Hedeforsens Xtra
Född: 2014
Tävlar: Lkl spår
Lydn Kl 1
MT 475p