jag och zegraFörare: Eleonor Hedman
Hund: Hedeforsens Zegra
Född: 2008
Kotad: 487p
Tävlar: Lägreklass spår
Lydkl 2

Leave a Comment