Hedeforsens Åmex och Patrik

Hedeforsens Åmex (Zack) med förare Patrik
verksam som polishund i Östergötland.