Hedeforsens Axe och Jacob

Hedeforsens Axe med förare Jacob
verksam som polishund i Östergötland.