Hedeforsens GismoHedeforsens Gismo tjänstgör som polishund på Gotland.
GK mentaldel: 300p (gamla korningen)

Se mer av G-kullen 2004.

Titta in på Gismos dagbok!

Leave a Comment