Mattias & Kosmo
Mattias & Kosmo

       
   Förare: Mattias Södergren
    Hund:  Hedeforsens Kosmo
    Född: 2011
    Meriter: Korad 518p, LT Polis
    Tjänstgör på Gotland 
   

Leave a Comment