Hedeforsens Öman tjänstgör som väktarhund med sin förare Helen Hansson. Ekipaget tjänstgör i Göteborg

Leave a Comment