Hedeforsens Qlay (Maddox)Hedeforsens Qlay (Maddox) tjänstgör som bombhund.
Född 2006. Läs om Q-kullen

Leave a Comment