Hedeforsens Ulv och Fredrik

Hedeforsens Ulv med förare Fredrik
verksam som polishund i Östergötland.