Hund: Hedeforsens Ulv med förare
Fredrik Olsson. Tjänstgör Östergötland