Tysk Schäferhund         

1973 registrerades 8030 schäferhundar, en ofattbar siffra. 2020 registrerades 1949 schäfrar detta beror naturligtvis på många olika saker. Men vi kan inom schäferaveln inte komma ifrån fakta .Vi som  uppfödare måste våga ställa högre krav på våra avelsdjur, vad det handlar om är en kvalitetshöjning på föräldradjuren och en tillämpning av uppställda strategier och målsättning i praktiken. Krav på fler röntgade individer i första steget. Nästa steg måste naturligtvis bli krav på fler röntgade individer med fria höfter och armbågar samt fler hundar som genomgår MH-MT. I RAS står det följande att Tyska schäferhunden skall vara självsäker då kan man inte avla på rädda och osäkra individer. Dom ska också besitta mod, kamplust och hårdhet då kan man inte avla på individer med alltför långa minnesbilder samt avsaknad av föremålsintresse och dåligt gripande. Detta borde vara lika självklart som att rasens mankhöjd skall ligga mellan 55-65 cm och att den tyska schäfern skall ha ståndöron och svansen räcka minst till hasen.  Vi måste sluta använda fria tolkningar för snart kommer ingen längre ihåg vilka de uppställda målen var.

Avelsinriktning

Alla schäferuppfödare behöver inte syssla med tjänstehundsavel men glöm inte att i paragraf 1 stadgar för Svenska Schäferhundklubben, SBK rasklubb för schäfer står följande. Rasklubben har i enlighet med förbundets grundstadga till uppgift att  väcka intresse för och främja aveln av sunda, mentala och exteriört goda hundar av schäfer ras och bevara och utveckla dess bruksegenskaper.  I  RAS står följande, att i aveln prioritera hundar med dokumenterade goda förutsättningar för arbete och tjänst.
Även om man i sin avel inte direkt riktar sig mot tjänst måste förutsättningarna finnas där. En bred avelsbas med god kvalitet ökar schäferns möjlighet att återta tronen som värdens bästa brukshund

Vad är avel ?

Avel bygger på en förståelse av hur egenskaper nedärvs mellan generationer.

För att det skall vara möjligt att lyckas med sin avel måste Sveriges alla schäferuppfödare förstå att grunden till detta vilar på kunskap och hårt arbete.  Många komponenter kan fungera som avels verktyg, statistik, tester, avelsindex, arbetsprov, vidarutbildning inom genetik m m. Det är först när vi informerat bort chanstagandets risker och okunskapens urskillningslösa urvalsprinciper som vi kan börja tala om seriöst avelsarbete. Så länge uppfödare avlar på stora rädslor, skotträdda hundar , fifflar med röntgenplåtar, glömmer skicka in röntgenplåtar, mörkar hälsoproblem hos avelsdjur individ avlar  trots grava HD-ED-fel i syskongrupper, fortsätter avla på hanar med rödmarkerad HD- statistik , avlar på individer som saknar leklust nyfikenhet och samarbete.

Då har man inte förstått vad seriös schäferavel handlar om.

Reino Oskarsson

2 Thoughts to “  VÄRDENS  BÄSTA BRUKSRAS”

  1. Jannike Sundberg

    Ni gör ett fantastiskt avelsarbete, jag hoppas att fler förstår vikten av denna viktiga avel.

  2. Marita Teräs

    Håller helt med och glad över att det finns personer som bedriver seriös hundavel. Det är viktigt att använda hundarna till det de är avlade för och avla på individer som mentalt och fysiskt är sunda.

Leave a Comment