Förare: Kirsi Heikkilä Hund: Hedeforsens Å’Tia Född: 2014 Tävlar: Hkl spår Korad 573p MT 2017 270p Tia

Förare: Pyret Oveson Hund: Hedeforsens Axa Född: 2015 Tävlar: Hkl spår MT 2017 282p av 300

Förare: Jan Svensson Hund: Hedeforsens Ådi Född: 2014 Tävlar: Elit skydd, Elit Sök, 1 Cert Elit spår 5 Cert Brukschampion i spår. Svensk Bruks Champion Korad: 530 p

Susanne Kihl & Hedeforsens Affra
Förare: Susanne Kihl Hund: Hedeforsens Affra Född: 2009 Tävlar: Hkl spår

Förare: Ida Andersson Hund: Hedeforsens Årka Född:2014 Tävlar: Elit spår, Elit sök, 1 Cert Korad: 475p Exteriör: Excellent, CK, Cert Avelstik: Jebas Kennel

Förare: Adina Andersson Hund: Hedeforsens Ärra Född: 2014 Tävlar: Lyd Kl 2 & Lkl spår Korad: 389p

Förare: Anders Svensk Hund: Hedeforsens Åsmo Född: 2008 Mentaltestad: 513p Tävlar: Elit klass spår 1 cert

Förare: Metha Andersson Hund: Hedeforsens Äx Född: 2015 Tävlar: Elit spår, Elitl skydd Korad: 588p

Förare: Pyret Oveson Hund: Hedeforsens Bitzi Född: 2009 Tävlar: Ekl spår. 3 cert, SSPCH Tävlat SM spår 2016 Korad: 444p

Förare: Bengt Rundberg, Lerums BK Hund: Hedeforsens Bjuck Född: 2002 GK mentaltest: 205p Tävlar: Elit Skydd Uppflyttad Högre klass Spår

Förare: Martin Pettersson Hund: Hedeforsens Ceke Född: 2015 Tävlar: Lkl spår

Åsa & Chang kallas (Denzel)
Förare: Åsa Stålnacke Hund: Hedeforsens Chang (Denzel) Född: 2009 Tävlar: Lydkl 3 !

Rosanna & Cäta
Förare: Rosanna Johed Hund: Hedeforsens Cora (Cäta) Född: 2009 Tävlar: lydkl 3

En glad Annelie med sin Djiin
Förare: Anneli Matejka, GMBK Hund: Hedeforsens Djiin Född: 2003 Korad: 187 p (gamla korningen) Tävlar: Elit Spår, 8 cert Bruks Champion i spår

Helena och Fenris
HelenFörare: Helena Lindhe Hund: Hedeforsens Fenris Född: 2010 Tävlar: LP 1, uppfl. lkl 3 Högreklass spår

Förare: Lena Nocke Hund: Hedeforsens Gilbert Född: 2010 Mentaltestad: 421p Tävlar: Elit spår

Förare: Rolf Nilsson Hund: Hedeforsens Gonzo Född: 2010 Korad: 500p Tävlar: Elit spår, 1 cert Lkl Skydds

H, Greta & Ingrid
Förare: Ingrid Lindström Hund: Hedeforsens Greta Född: 2010 Korad: 396p Tävlar: . Lägre kl spår, LP1,LP2, Uppfl Lyd Elit

Jan Svensson och Hedeforsens HTT
Förare: Jan Svensson Hund: Hedeforsens H-TT Född: 2010 Meriter: Tävlar Elit sök Hkl spår Hkl skydd

Hedeforsens Qrock och Christin GidlövF
Korad 569
SE BCH, LP
 
Förare: Gunnel Hjort
Hund: Hedeforsens Flix
MT 2017 241p
Tävlar: Elit spår