Kirsi Heikkilä
Hedeforsens Å’Tia
Född: 2014
Hkl spår
Korad 573p MT 2017 270p

Ida Andersson
Hedeforsens Årka
Född: 2014
Elit spår,
Elit sök, 1 Cert
Korad: 475p
Exteriör: Excellent, CK, Cert
Avelstik: Jebas Kennel  

Jan Svensson
Hedeforsens Ådi
Född: 2014
Elit skydd,
Elit Sök, 1 Cert
Elit spår 5 Cert
SBCH
Korad: 530 p  

Jan Svensson och Hedeforsens HTT

Jan Svensson Hedeforsens H-TT Född: 2010
Elit sök, Elit spår
Elit skydd
Korad: 454p

Pyret och Bitzi

Pyret Oveson
Hedeforsens Bitzi
Född: 2009
Ekl spår. 3 cert, SSPCH
Tävlat SM spår 2016
Korad: 444p

Pyret Oveson
Hedeforsens Axa
Född: 2015
Tävlar: Hkl spår
MT 2017 282p av 300

Lars Persson
Hedeforsens Urax
Född: 2013
Elit spår 3 cert
Korad: 442p

Lars Persson
Hedeforsens Zpike
Född: 2008
Elit Spår 17 Cert,
2 SM
Årets Allroundhund
Exteriör: Cert
Korad: 551p

Hedeforsens Fight och Daisy Persson

Daisy Persson
Hedeforsens Fight
Född: 2016
Tävlar: Hkl spår, Hkl sök, Lkl skydd
MT2017 233p/300p

Daisy Persson
Hedeforsens Ozborn
Född: 2012
Tävlar: Elit Spår
Korad: 525p

Metha Andersson
Hedeforsens Enzi
Född: 2016
Elit Spår, Elit Sök
Korad: 485p

Metha Andersson
Hedeforsens Äx
2014
Elit spår, Elit Skydds
Hkl spår
Korad: 582p

Jan Andersson
Hedeforsens Öwall
Född: 2014
Elit spår, 3 cert/ SBCH
Korad MT217 243p

Lena Nocke
Hedeforsens Gilbert
Elit spår, Viltspårchampion (vid 11 års ålder)
MT 421p

Rolf Nilsson
Hedeforsens Gonzo
Född: 2010
Korad: 500p
Elit spår, 1 cert
Lkl Skydds
Svensk Schäferhundsmästare spår

Carina Romland
Hedenforsens Onilja
Född: 2012
Elit spår 7 cert
SE BCH, SE SPCH
Lyd kl 3
Korad: 510p
Schäfermästarinna i spår
SM spår 2 gånger

Annelie Olsson
Hedeforsens Morrison
Elit sök
Elit spår 4 Cert
Korad MT 2017

Anneli Olsson
Hedeforsens Kaja
Elit sök 5 Cert
Spår Hkl
Korad 417p

H. Mixa och Anneli Olsson

Annelie Olsson
Hedeforsens Mixa
Elit sök 11 Cert
Elit spår 3 Cert
SBCH
Tävlat SM
Schäfermästarinna i Sök
Korad 422p

Gunnel Hjort
Hedeforsens Flix
Elit spår
MT 2017 241p

Carina Jonsson
Hedeforsens Önska
Född: 2014
Elit spår
Korad: 501p

Sten Skogli
Hedeforsens Jeka Lemmy)
Född: 2016
Korad: MT2017 300p
Tävlar: IGP 3

Eje Almqvist Hedeforsens Ferry
Elit spår
MT2017 212p

Pia Hartlén
Hedeforsens Qing
Född: 2013
Elit spår 1 cert
Korad: 478,5p

Christin Gidlöv
Hedeforsens Qrock
Född:2013
SBCH
Elit spår 2 Cert
Korad 569p
Nat utställning
Excellent BHKL 1
Cert
BIR

Hedeforsens Åsmo och Anders Svensk

Anders Svensk
Hedeforsens Åsmo Född: 2008
Elit klass spår 1 cert
MT 513p


Anita Thornberg
Hedeforsens Lycke
Elit spår, Lydnkl 3 LP
Korad: 527p

Mia Vejdeland
Hedeforsens E’dine
Född:2016
Hkl spår
Korad MT2017 264p/300

Hedeforsens Jack & Lasse Henningsson
Tävlar Hkl spår
Korad MT 2017 259p

Förare: Marie Törnbrink
Hund: Hedeforsens Öza
Född: 2014
Tävlar: Lkl spår.

ÅsaLarsson
Hedeforsens Elliz
Född: 2016
Tävlar: Hkl spår
Korad 484p

Förare; Jessica Andersson
Hund: Hedeforsens Xirius Black
Tävlar: Hkl spår, Hkl Rapport
MT 2007 492p

Förare: Rose-Marie Fransen
Hund: Hedeforsens Caxi
Tävlar: LKL Spår, Tjh Patrullhund
Korad. 492p

Förare: Adina Andersson
Hund: Hedeforsens Ärra
Född: 2014
Tävlar: Lyd Kl 2 & Lkl spår Korad: 389p

Förare: Martin Pettersson
Hund: Hedeforsens Ceke
Född: 2015
Tävlar: Lkl spår
Korad: 2017 250p

Susanne och Affra

Förare: Susanne Kihl Hund: Hedeforsens Affra Född: 2009 Tävlar: Hkl spår

Bengt Rundberg, Hedeforsens Bjuck Född: 2002
GK mentaltest: 205p Tävlar: Elit Skydd Uppflyttad Högre klass Spår  

En glad Annelie med sin Djiin

Anneli Matejka, Hedeforsens Djiin Född: 2003
Elit Spår, 8 cert
SBCH
Korad

Marie Malm
Hedeforsens Dyrka
Född: 2016
Hkl spår

Christin Gidlöv
Hedeforsens Riva
Född: 2019
Godkänt championat :   LD STARTKLASS
Hkl sspår
Korad MT 2017, 176p

Martin Pettersson
Hedeforsens X
Född: 2020
Hkl Skydd
Elitl spår
MH

Kickan Sandblom
Hedeforsens Olifve
Född: 2012
Elit spår
Korad 437p

Hedeforsens Odina
Född: 2012
Hkl spår
Korad 469p

Christer Elvsnes
Hedeforsens Ozo
Född: 2012
Norska Försvaret
Korad: 524

Bengt Hallberg
Hedeforsens Ockra
Född: 2012
Elit skydds
Hkl spår
Korad: 452p

Sten Skogli
Hedeforsens Ia
Född: 2010
Elit: spår
Ipo III
Korad: 543p

Asta Egerlind
Hedeforsens Qi Qickan)
Född: 2013
Elit spår
 LD STARTKLASS
Korad 465p

Sandra Stor
Hedeforsens Jira
Född: 2016
Elit spår
Korad: 530p

Lisbeth Zetterberg
Hedeforsens Qezzy
Född: 2013
Hkl sök
Korad: 362p

Mikael Karlsson
Hedeforsens Sorro
Född:
Elit spår
Korad: 565p

Börje Bergstrand
Hedeforsens Urban
Född: 2014
Lkl Spår
Korad: 512p

Anders Svensk
Hedeforsens öb
Född: 2014
Hkl spår

Monica Turesson
Hedeforsens Puma
Född: 2018
Lkl spår
Korad MT 2017

Julia Gustavsson
Hedeforsens Kvicka (vita)
Född: 2017
Lkl spår
MH

Klas-Göran Andersson
Hedeforsens Risto
Född 2019
Lkl spår
MH
MT2017 257p

Jörgen Olofsson
Hedeforsens Lill’Azza
Född: 2017
Hkl spår
Korad MT2017 300p /300

Jasmin Griffin
Hedeforsens Äppi
Född: 2014
Lkl spår
Korad 510p