Korningsdiplom
Korningsdiplom
2a0cba40-e585-4c08-abb3-5db9b776d7af4
2c197cdd-8d2e-4c2c-a25a-b780750fe7574
6a27a29b-7fa9-4ae3-8bf5-7518be94ce364
8f2440f1-6a25-4734-8c6a-ffaa6bc91b0d4
8fa589d6-9830-4339-9199-5e3d5cdf082d4
9efd8cc2-85d7-4989-b08d-1078f15e20744
3636eac1-88de-41ad-9d0e-3b7beed14bc84
40045c7f-3205-4460-9f70-cd1bdc6509164
d9deccbc-f1e4-4551-b46a-d3ba5a65c1f44

Spindeldiagram över de 184 hundarna som MH-testats från Hedeforsens Kennel. spindeldiagram_hed