Spårmarkens Iza är konstaterad dräktig, valpar väntas vecka 48

Spårmarkens Iza
Hd A, Ed ua
Korad MT2017 214p/300

e. Spårmarkens Troll
u. Spårmarkens Fuska


Aspirants King
Hd A, Ed ua
Korad 549p
Uppfl, Elit spår

e.  Stjärnhult’s Pax
 u. Ajgo’s Cassie

Planerad parning Molars Stella och Hedeforsens Öwall i början av december år 2022

Molars Stella

HD A, ED ua
MH
E.  Hercules Vom Grossen Ex
U.  Molars Eyla

 

 

SBCH Hedeforsens Öwall

HD A,ED ua
Korad 2017 243p/300
Hedeforsens Öwall är SBCH i spår
e. Kustmarken’s Öbert
u. Hedeforsens Aska (Alfa)

Planerad parning- Hedeforsens Riva

Hedeforsens Riva
Hd A, ED 0
Korad MT2017
Tävlar: Uppflyttad Hkl Spår
Lkl skydds
 LD STARTKLASS
Riva har Index Hd 113, ED 105

e. PH Barvatorp.s Caliber
u. Korad Hedeforsens Queen