November 2009 – Ralf och Pia med Hedeforsens Yxa och Hedeforsens Bita

Vår tidigare erfarenhet av hund är att vi båda är uppväxta med hund. Vår första gemensamma hund var en omplaceringshund av rasen schäfer efter den kom en stor lurvig Newfoundland in i vårt liv. Efter den stora lurviga saken blev vi fordervärdar åt en schäferhane för Securitas som då hade sin lokal i  nuvarande Gömmets Hundskola…

Läs mer