Förare: Pyret Oveson
Hund: Hedeforsens Axa
Född: 2015
Tävlar: Hkl spår
MT 2017 282p av 300