Hedeforsens Önska och Carina Jonsson

Förare: Carina Johnsson
Hund: Hedeforsens Önska
Född: 2015
Tävlar: Hkl spår
Korad: 501p