280Förare: Carina Eriksson
Hund: Hedeforsens Öwa
Född: 2014
Tävlar: Hkl spår
Korad: 509p