Hedeforsens Qrut och Birgitta Kihlberg
Hedeforsens Qrut och Birgitta Kihlberg

Förare: Birgitta Khilberg
Hund: Hedeforsens Qrut
Född: 2013
Korad
Tävlar: Lkl spår