Rosanna & Cäta
Rosanna & Cäta

Förare: Rosanna Johed
Hund: Hedeforsens Cora (Cäta)
Född: 2009
Tävlar: lydkl 3

Följ Cora!

Leave a Comment